ต๊ะ บอยสเก๊าท์ ประธานบริษัทขายหวยทิพย์ ส่วน แอนนา เพื่อนซี้ แตงโม ระดับ (CEO)

ศา ลอาญ ากรุงเทพใต้ อนุมัติห มายจั บผุ้ ต้อง หา จำนวน 3 ราย จับ กุม แล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัว 1 ราย ดังนี้

1.นายวินรวีร์ ใหญ่เสมอ หรือต๊ะ บอยสเกาท์ อายุ 48 ปี ทำหน้าที่โฆษณาชักชวน โดยสามารถจับกุมได้ที่ บ้านพักของตนเอง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

2.น.ส.มินตรา หรือแนน ขุนสวัสดิ์ อายุ 28 ปี เป็นกรรมการบริหาร โดยสามารถจั บกุ มที่บ้านพักของตนเอง

3.นายวรินทร วัตรสังข์ หรือแอนนา ทีวีพูล อายุ 37 ปี เป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวน อยู่ระหว่างติดตามตัว ทราบว่าพักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ในความผิดฐ าน ร่วมกันฉ้ อโก งประชาชน, ร่วมกันลั กลอ บจัดให้มีการเล่น สลาก เอาท รัพย์สิ นกันโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ ามื อรับกินรับใช้ และข้อหาร่วมกันโด ยทุจ ริต

หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็ จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งมีอั ตราโท ษ จำ คุ กไม่เกิน 5 ปี หรือป รับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้ งจำทั้ งปรั บ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง 14 แพลตฟอร์ม ที่มีพฤติกรรม จำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ด สัญลักษณ์ และสาระสำคัญของของสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำ , จำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริง และขายเกินจำนวน ในหลายแพลตฟอร์ม จึงได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกข ายสล ากที่ตนไม่มีอยู่จริง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า พฤติการณ์ดังกล่าวมีความผิดต ามมูลฐ าน ‘ฟอกเงิน’ อีกด้วย โดยจะมีการอายัดทรั พย์สิน เพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่

 

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินค ดีทุกราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปิดบังสาระสำคัญของสลากฯ เป็นเจตนาทุจริต ที่จะปกปิดการกระทำผิด หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะจำหน่ายสลากเกินราคา นำสลากมาเวียนขายซ้ำ หลอกขายสลากที่ไม่มีจริง หรือขายเกินจำนวน ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี ย หายให้กับประชาชนในวงกว้าง ขัดต่อศี ลธร รมอันดี และ ความสงบเ รียบร้อยของสังคม เจ้าหน้าที่จะได้เดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจัง ต่อไป

ขอบคุณ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว