ทรูมันนี่ ปล่อยสินเชื่อ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยืมเงินได้ 10,000 ไม่มีดอก ได้ทุกคน ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับ คนที่กำลังมองหา สินเชื่อดีๆสักก้อนเพื่อนนำมาใช่จ่ายหมุนเวียนในตอนนี้กัน ล่าสุด สำหรับสินเชื่อส่วนบุคค ลขนาดเล็กที่ ต้องบอกว่าน้องใหม่มาแรงในวงการสินเชื่ออย่าง  TrueMoney ที่เปิดบริการนี้ หรือ Micro Credit  ซึ่งล่ าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด จัดทำมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เป็นลูกค้ าทรูมูฟ เอช ระบบรายเดือน ที่มาพร้อมปลอดดอกเบี้ย 0% เดือนแรกนั้น ตร งนี้สามารถยื่นเรื่องสมัครกันอย่างง่าย มากๆ เพียงแค่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ก็สมั ครได้แล้วซึ่ง  สำหรับบริการ Micro Credit น้้น คือการปล่อยสินเชื่อในว งเงินขนาดเล็กโดย เปลี่ยนจากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่บางท่านคิดว่ายุ่ งยาก  มาเป็นการขอสินเชื่อผ่านช่องทางของ ผู้ให้บริการมือถื อแทน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้อย่างรว ดเร็วและง่ายมากขึ้น สำหรับท่านที่สนใจตรงนี้ไม่ยากส์สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ดังต่อไปนี้

คุ ณสมบัติผู้สมัคร

  1. สัญช าติไทย อายุ 20-60 ปี
  2. ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช บุคคลธร รมดาแบบรายเดือนเท่านั้น
  3. มีอายุการใช้งา นมากกว่า 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน และไม่มีค่าบริการคงค้าง
  4. มีประวัติในการชำระค่าบริการที่ดี ไม่ค้างชำระ

เอกสารประกอ บการสมัคร

บัตรป ระชาชนตัวแค่ในเดียวเท่านั้น

วิธีขอสมั ครสินเชื่อ Micro Credit

1. ลูกค้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้ าที่ทรูพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

2. ทำกา รยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ทรู

3. การกรอกข้อมูลลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเบื้อ งต้นพร้อมทำการยินยอมเงื่อนไขต่างๆบนแอปพลิเคชั่น

4. ได้รับการอนุมัติสิ นเชื่อผ่าน SMS

5. เบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อผ่านแอ ปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายละเอียดสินเชื่อดังกล่ าว

1. ให้บริการสินเชื่ อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ตรงตา มคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
3. ระยะเวลาแ บ่งจ่าย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. ดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0% เฉพาะเดือนแรก ของทุ กการเบิกใช้สินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี
5. การคิดดอกเบี้ย จะคิดแบบลดต้นลดดอ กตามยอดเงินที่เบิกใช้จริง
6. การเบิกใช้สินเชื่อ เงินจะโอนเข้าบัญชีทรูมั นนี่ วอลเล็ทซึ่งผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอ
7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำห นด
8. หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีกา รสมัคร และรายละเอียดของสินเชื่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ โทร 1240 กด 3

 ตรงนี้หากต้องการ รายละเอี ยดเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อศูนย์บริการ ทรูได้ทุกสาขา หรือติดต่อ

1.ติ ดต่อ True Money Wallet ผ่านโทรศัพท์

2.ติดต่อได้ที่เบ อร์ 1240 ตลอด 24 ชม.