ทองคำผันผวนสูง เปิดตลาดเช้าพุ่งพรวด

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามวันที่ 5 มิถุนายน 2564 สมาคมค้าทอ งคำรายงาน ราคาทอ งไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:21 น. โดยราคาท องล่าสุดราคานั้น ได้มีการปรับขึ้นมาถึง 200 บา ท ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ทอ งคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 27,750 ขา ยออกบาทละ 27,850 บาท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 27,257.68 ข ายออกบาทละ 28,350บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทอ งคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อทอ งตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขา ยทอ งต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

1 ร้านทอ งต้องแสดงราคาข ายท องแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าท องคำ