ทองลงต่อเนื่อง เช็กราคาทองเปิดตลาด 29.มิ.ย.65

จากประกาศ ของสมาคมค้าทองคำแห่งประเ้ทศไทย  ราคาทองวันนี้ ล่าสุด 29 มิถุนายน 2565 ราคาทองเปิดตัวลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท ขายออก 30,750.00 บาท รับซื้อ 29,607.48 บาท ราคาทองคำแท่ง 1 บาท รับซื้อ 30,150.00 บาท ขายออก 30,250.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิถุนายน 2565 ราคาทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง รับซื้อ ขายออก

เมื่อเวลา 09:24 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองวันนี้ ทองคำประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1 ราคาทองคำเปิดตัวลง 150 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองทองแท่ง 1 บาทวันนี้

รับซื้อ บาทละ 30,150.00 บาท ขายออก บาทละ 30,250.00 บาท

ราคาทองทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้

รับซื้อ บาทละ 29,607.48 บาท ขายออก บาทละ 30,750.00 บาท

ราคาทองทองแท่ง 2 สลึงวันนี้

รับซื้อ 2 สลึงละ 15,075.00 สตางค์ ขายออก 2 สลึงละ 15,125.00 บ.

ราคาทองทองรูปพรรณ 2 สลึงวันนี้

รับซื้อ 2 สลึงละ 14,803.74 สตางค์ ขายออก 2 สลึงละ 15,375.00 บ.

ราคาทองทองแท่ง 1 สลึงวันนี้

รับซื้อ 1 สลึงละ 7,537.50 สตางค์ ขายออก 1 สลึงละ 7,562.50 บ.

รับซื้อ 1 สลึงละ 7,401.87 สตางค์ ขายออก 1 สลึงละ 7,687.50 บ.

ราคาทองทองแท่ง 1/2 สลึงวันนี้

รับซื้อ 1/2 สลึงละ 3,768.75 สตางค์ ขายออก 1/2 สลึงละ 3,781.25 บ.

ราคาทองทองรูปพรรณ 1/2 สลึงวันนี้

รับซื้อ 1/2 สลึงละ 3,700.93 สตางค์ ขายออก 1/2 สลึงละ 3,843.75 สตางค์

ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง วันนี้

ราคาทองแท่ง 96.5%

รับซื้อ บาทละ 30,190.00 บาท ขายออก บาทละ 30,240.00 บาท

ราคาทองคำโลก (Gold Spot)

1,822.00 ดอลลาห์สหรัฐต่อออนซ์