ทองวันนี้ระอุไม่หยุด เปิดตลาดปรับขึ้น

สำหรับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้ ถือได้ว่า ส่งผลต่อการลงทุนเเเลเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทษเป็นอย่างมาก ซึ่ง สำหรับ อัขตราค่า คิวอี ในเฟสของธนาคารโลกในตอนนี้ได้มีการผันผวนอย่างมาก โดนหลายคนหันมาลงทุนช่องทางอื่ที่ปลอดภัยอย่างทองคำกันมากขึ้น

โดยสำหรับ ราคาทองคำ เปิดตลาดวันที่ 25 มีนาคม 65 เวลา 09.24 ราคาทองคำโลกเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1963.50 ซึ่งในส่วนของราคาทองคำในประเทศไทย ครีั้งที่ 1 ปรับราคาขึ้น 200 บาท และครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดวันนี้

 

ราคาทองคำ 96.5 %

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 31,000.00

ขายออกบาทละ 31,100.00

ทองรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,441.28

ขายออกบาทละ 31,600.00

โดในส่วนของราคาทองคำ 96.5%ย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุด

โดยสรุปราคาทองคำแยกตามประเภท เปอร์เซนทองมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำแยกประเภทตามเปอร์เซนทองวันที่ 25 มีนาคม 2565

ซึ่งนอกจากซื้อมาเพื่อดเก็งกำไรแล้วทองคำยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงไปในตัวด้วย ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย