ธกส. พร้อมช่วเหลือคนไทย แก้หนี้นอกระบบ วงเงิน 1แสนบาท เช็กด่วน

ประชาชนยังคงติดตามข่าวสารสินเชื่อจากหลากหลายสถาบันการเงินที่ง่ายจึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระโครงการสินเชื่อดีๆโดยเฉพาะจากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าของธนาคารเมื่อเร็วๆนี้จึงได้เปิดโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้ขั้นสูง

  1.  กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
  2.  กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยผู้กู้ต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

สิทธิประโยชน์

  • คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท
  •  หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือติดตามอ่านตามเว็บไซต์ https://www.baac.or.th/th/