ธกส.ใจดี ปล่อยสินเชื่อ 10,000 ดอกเพียง 10 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 วันนี้ทางธนาคาร ธกส. ได้มีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ก็สามารถยื่นขอได้ ซึ่งทางธนาคาร ธกส. ได้มีวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อมอบให้ครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 ดอกเบี้ยเพียง 10 บาทต่อเดือน หรือเพียง 0.1% ต่อเดือนเท่านั้น

มีการกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่กู้ แต่ถ้าหากช่วงแรกยังไม่สามารถชำระได้ ก็สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 6 เดือนแรกนับจากวันที่กู้ โดยสามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนเช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ เพราะในช่วงนี้สถานการณ์ CV-19 ทำให้ส่งผลกระทบไปถึงทุกหน่วยงาน และส่งผลกระทบกับทุกอาชีพ หนึ่งในนั้นคืออาชีพเกษตรกรที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าของธนาคาร ธกส. อยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อเข้าถึงสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  1. ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.
  2. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน
  3. ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี
  4. หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

ขั้นตอนวิธีสมัคร ขอสินเชื่อ

1. เริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th

2. นั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

3. ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ

4. กดที่ปุ่มลูกค้ารายคน

5. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามรูปด้านบนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

6. ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

7. หลังจากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็แค่รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับ ในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family

หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

**หมายเหตุ

1. การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

2. ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว