ธกส.ให้ยืม 10000 ทุกอาชีพ บุคคลธรรมดาก็ยืมได้

สำหรับในช่วงวิกฤตสถานการณ์ตข่างๆที่ผ่านมานั้นทำให้หลายๆบริษัทหลายๆกิจการนันต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้าทั้งนี้ในส่วนของ หลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ซึ่งในส่วนขแงผู้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินในตอนนี้ ช่วยได้ไม่มากก็นอยสำหรับสินเชื่อ จาก ธนาคาร ธกส

ล่าสุด สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เป็นบริการที่ให้วงเงินแก่ลูกค้าเงินฝาก หรือลูกค้าสลากออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็สามารถขอได้ทุกคน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของเงินฝาก ระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุด 1 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบุคคลในครอบครัว

เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. เพียงท่านเป็นลูกค้า ผู้ฝากเงินของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน (นิติบุคคล)

ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ฉบับละ 200 บาท

วงเงินกู้

เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี

ระยะเวลาการชำระคืน

ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน

สมุดฝาก ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา โทร. 02 – 555 – 055