ธกส.SME ให้ทุนสร้างอาชีพ 200,000-2,000,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามซึ่งถึงตรงนี้ ต้อง ยอมรับว่า หลายๆอาชีพ ได้รับผลกระทบ จาก cvd 19 กันเกือบหมดทั่งประเทศ ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนตัวและครวบครัว รวมไปถึงการหมุนเวียนต่างๆในธุรกิจหรือกิจการด้วย

ซึ่งในสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมา บริษัท หลายๆแห่งหลายๆ กิจการ หยุดชั่วคราว หรือปิดตัวลง หลายๆคนต้องกับภูมิลำเนาบ้านเกิด ไปทำอาชีพเกษตรกร กันซึ่งถือว่า ดี เพราะว่า อาชีพหลักของประเทศไทย ไม่ได้อยู่ที่ ชิ้นส่วนเหล็ก แต่ว่าเป็นชาวนาชาวสวน ชาวไร่ บ้านพี่ปลูกอะไร บ้าพี่ปลูกมะม่วง บ้าน น้องเลี้ยงอะไร บ้านผมเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เหลืองหางขาว โดยตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าสำหรับเกษตรกร ก็ถือว่า เป็น อาชีพที่สำคัญอีกหนึ่งอาชีพ เช่น เลี้ยงปู ทำปูทอด กรอบ ปูดอง ปูเค็ม  SME ก็ทำรายได้ ต่อเดือนค่อนข้างเยอะ

 

ทั้งนี้ ในส่วน ขอ งสถาณการณ์ ที่เราจะผ่านพ้นไป เพราะประเทศไปกำลังจะกลับมาเปิดประเทศแบบเต็มกำลังอีก ครั้ง ต้องบอก ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก การเงิน ไม่รอท่า การเวลาไม่รอใคร ของแบบนี้ ใครทำก่อนมีสิทธ์ก่อน สำหรับ ท่านที่กำลังมองหาในส่วน ของวงเงินสัก ก้อน ตรงนี้ดีกว่ าแน่นอน ถ้าเป็นสินเชื่อ sme เพื่อเกษตกร ของธนาคาร ธกส

ล่าสุด  สำหรับ SMEs ในกลุ่มต่างๆ ที่มีหลากหลาย และความต้องการการช่วยเหลื อที่แตกต่างกัน และเป็นสัญญาณที่ว่าจากนี้ ภ าพคของเหลือ SMEs ไทย ผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ จะมีความเจาะจง และตอบโจทย์ความต้ องการของ SMEs แต่ละกลุ่มมากขึ้น

โดยที่สินเชื่อ SMEs เพื่อเกษตร จะมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่ดำเนินกิจกรรมเกียวกับการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ

2 .เป็นห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้ผลผลิตทางการเกษตรได้

ประเภทลูกค้า

1. ลูกค้าส่วนบุคคล และ เกษตรกร  ต้องดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี และสัญชาติไทย

2. ประเภท ผุ้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล ต้องดำเนิน กิจการไม่น้อยกว่า 1ปี และจดทะเบียน ก่อต้งไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีตลาดแน่นอน

วงเงินสินเชื่อ

ขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 สูงสุดไม่เกิน 2,000,000

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกันเงินยืม

1.ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นประกันได้ไม่เกิน 100ละ ร้อย ของวงเงิน จดทะเบียน จำนอง

2. บุคคนค้ำประกัน ไม่เกิน 300,000 บ.

3. บรริษัทประกันสิ นเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ

1. จนถึง 31 มีนาคม 2564

2. เพื่อเป็น ค่าใช้จ่า O/D, P/N>> กำหนดอายุสัญญาเป้ฯคราวๆ ตลอดโ ครงการ 10 ปี

3. เพื่อเป็นค่าลงทุน>> กำหนดสัญญาไม่เกิน 10 ปี ปลอยชำระต้นไม่เกิน 12 เดือนไม่ปลอดดอกเบี้ย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามมารถ ติดต่ อสอบถามได้ที่  ธนาคาร  ธกส ใกล้บ้าน หรือโทร  02555 0555

หรือเว็ปไซต์ https://www.baac.or.th/th/