ธนาคารออมสิน พักหนี้ช่วยลูกค้าที่น้ำท่วม

แน่นอนว่าสำหรับในช่วงที่ผ่านมา กับสถานการณ์ต่างๆทำให้ได้รับผลกระทบกันวแบบทั่วหน้าไม่ว่าจะเิป็นในส่วน ของภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในเชิงพานิชย์หรือเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายกันทั้งสิ้น

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจเป็นส่วนตัวหรือในครอบครัว และในกิจการ ตรงนี้นั้น ในสถานการณน้ำทั่วในแต่ละจังหวัดถือได้ว่าได้รับผลกระทบกันเยอะจริงๆ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายและรัฐบาล รวมไปถึงธนาคาร ซึ่งในส่วนของมาตรกว่ารต่างนั้นถือว่า ช่วยเหลือได้เยอะมากจริงๆ ทั้งนี้ในส่วนของ ธนาคารออมสินนั้น ถือได้ว่าช่วยลูกค้าได้เยอะจริง

วันที่ 5 ต.ค.64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินและประชาชนในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหาย ต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง

ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย

รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารมีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่างๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ cv-19

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โดยให้กู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำ และปลอดชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น

โดยลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115