ธอส.ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ปล่อย 3 สินเชื่อดอกน้อย ผ่อนนาน ให้ยืมสูงสุด 1,000,000

ธนาคารหลายแห่งปล่อยสินเชื่อและโครงการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ประชาชนหรือลูกค้าของสถาบันการเงิน เพิ่มสภาพคล่องและความเป็นอยู่ให้กลับมาปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. เดินตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและบุคลากรทางภาครัฐ ให้เน้นมีที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น ผ่าน 3 โครงการสินเชื่อ ที่เน้นอัตราดอกเบี้ยต่ำจะมีโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวมถึงบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น กับ ธอส. ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เเละ ภายใต้เเนวคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ง่าย ๆ กับ ธอส. จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท

จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น เเละลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR

 

อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก เท่ากับ 3.05% ต่อปี เเละปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี เเละปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ เเละค่าจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย เเละซื้ออุปกรณ์เเละสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย

 

โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2%

เเละปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี เเละกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน เเละค่าจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้เเละทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปี เเละปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป

 

คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี เเละกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละซื้ออุปกรณ์เเละสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 3 โครงการ มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 140,167 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL เเละ www.ghbank.co.th