ธ.กรุงเทพ ช่วยรายย่อย วงเงิน 20,000 – 2,000,000 เน้นผ่อนสบาย ยื่นกู้ง่าย สมัครออนไลน์

เพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวและชีวิตมากยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ พร้อมยื่นมือช่วยลูกค้าและประชาชนกับสินเชื่อรายย่อยวงเงิน 20,000 -2 ล้านบาท ช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นสินเชื่อ
มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินพร้อมใช้
วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

 • สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
  อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
  อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

 • สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
  ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
  ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย
สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 2. ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 3. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 4. กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 5. กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 6. ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Finance-My-Business/Personal-Loan-For-Small-Business