ธ.ก.ส. เข้าใจทุกอาชีพ ให้ยืม 200,000 เพื่อสร้างตัว ดอกน้อย สมัครง่าย ผ่อนสบ๊ายสบาย 20 ปี

อีกมิติของสินเชื่อเพื่อทุกอาชีพที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น โดยท่านไม่ต้องมองหาเงินทุนนอกระบบให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าทุกท่านได้มีเงินทุนสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต จับจ่ายใช้สอยและสานฝันอาชีพ กับโครงการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ที่มีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 3. เป็นผู้ประกอบธุรกิจ (ธุรกิจส่วนตัว)
 4. มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก
 5. มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

พิจารณาตามความจำเป็น ในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

เอกสารประกอบผู้กู้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนสมรส
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด
 5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี)

กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

 1. บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย
 2. เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 3. อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา https://www.baac.or.th/