นักลงทุนแห่จับตา หลังราคาทองผันผวนหนักติดกัน 4 ครั้งในครึ่งวันเช้า

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันข่าวทองยังคงเป็นที่จับตามองของประชาชนอย่างมากเนื่องจากเร็วๆนี้พบว่ามีการผันผวนติดต่อกันถึง 4 ครั้งในเวลาเช้า โดยล่ าสุดเปิดตลาด ราคาทองครั้งที่ 1ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.28 นาทีมีการปรับลดลง 50 บาทเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายช่วงวันเสาร์ที่มีการปรับลด 100 บาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับลดลงรวมทั้งสิ้น 100 บาท นั่นเอง

วันจันทร์ที่ 20 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1) ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,150 รับซื้ อ บาทละ 27,060.60

ราคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 27,650 รับซื้ อบ าทละ 27,550

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ) ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,200 รับซื้อบาทละ 27,106.08

ราคาทอ งแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบ าทละ 27,600

วันจันทร์ที่ 20 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3) ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,150 รับซื้ อบ าทละ 27,060.60

ราค าทองแท่ง ขา ยออกบาทละ 27,650 รับซื้ อบ าทละ 27,550

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 4) ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,200 รับซื้อบาทละ 27,106.08

รา ค าทองแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบา ทละ 27,600

ราค าซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5เปอร์เซน วันเสาร์ที่ 18 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,200 รับซื้ อบาทละ 27,106.08

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบาทละ 27,600