น้ำมันวันวันนี้ ราคาปรับลง

สำหรับในส่วนของ เชื้อเพลิงนั้น สำหรับน้ำมันถือได้ว่า เป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญอันดับ 1 ของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การคมนาคม หรืออุสาหกรรมนั้นในส่วนของเชื่อเพลิง น้ำมัน ต่างสำคัญอย่างมาก ซึ่งสำหรับ ในส่วนของราคาน้ำมันวันี้ ได้มีการปรับลง จากสัปดาห์ที่แล้วสงผลให้ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้

 

แก๊สโซฮอล์  95 ลิตรละ 32.55

แก๊สโซฮอล์   E20 ลิตรละ 31.04

แก๊สโซฮอล์   E85ลิตรละ 24.44

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28

เบนซิน 95 ลิตรละ 39.96

ดีเซล   B7 ลิตรละ 29.69

แก๊ส  NGV ลิตรละ  15.59

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.66

ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ B2029.44

ดีเซล ลิตรละ 29.54

ราคาน้ำมันและแก็ส วันนี้ อัปเดตล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและการตัดสินใจในการใช้น้ำมัน