บัวหลวงปล่อยสินเชื่อ 50,000 ผ่อนเบาๆเดือนละ 1400 ผ่านง่าย ไม่มีค้ำ

วันนี้ทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาสาระสินเชื่อที่น่าสนใจจากสถาบันการเงินชื่อดังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานอย่างธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมให้กู้ยืมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจปล่อยให้กู้ยืม 50,000 บาทเพียงผ่อนเดือนละ 1,400 บาทถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากให้วงเงินมาก 15,000 ถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว อนุมัติรับเงินก้อนไปใช้ปลดหนี้หรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิตง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
 • ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 • ชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน
 • อนุมัติ และรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ วงเงินกู้ที่เลือก

ค่าธรรมเนียม การชำระคืนก่อนกำหนด (ในปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

คุณสมบัติผู้ขอยืมเงิน

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพ
 • มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว 1 ปี

เอกสารการขอเงินกู้

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 2 เดือน
 • บัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้า 6 เดือน
 • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า เพื่อโอนเงินสินเชื่อหลังได้รับการอนุมัติ

ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอสินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั้วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป www.bangkokbank.com