บัวหลวงอุ่นใจ ให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนระยะยาว ชำระขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวโครงการสินเชื่อที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ เมื่อล่าสุดธนาคารกรุงเทพ เปิดบริการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเพื่อตอบสนองลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเอง เพิ่มสภาพคล่องลูกค้าในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น โดยอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 15,000-1,000,000 นอกจากนั้นยังยืดระยะการผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 84 เดือนเลยทีเดียว


เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคือง ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นปัจจัยการอุปโภคบริโภคของประชาชน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เหมือนมีเงินก้อนค่อยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายรอบตัวให้แก่ท่าน เรียกได้ว่าเป็นอีกสินเชื่อดี ๆ ที่เหมาะอย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่แน่นอนเช่นนี้

นอกจากนี้ท่านผู้สนใจสมัครโครงการสินเชื่อ จำเป็นต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งต้องเป็นพนักงานที่มีฐานเงินเดือนผูกติดกับบัญชีของธนาคารกรุงเทพอีกด้วย สำหรับท่านใด ที่สนใจสมัครโครงการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจของธนาคารกรุงเทพ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท
 • อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 • ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง
 • ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 2. เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  *สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 4. หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 

อัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Resolving-Credit-Line

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น