บัวหลวงเปย์ให้ 3หมื่นบาท ผ่านง่าย ไม่ต้องหาคนค้ำ ผ่อนสบายๆสูงสุด 60 งวด

วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข่าวโครงการสินเชื่อที่กำลังมาแรงจาก ธนาคารกรุงเทพ พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนให้ผ่านสถานการณ์ปัจจุบันไปอย่างราบรื่น และเพิ่มสภาพคล่องชีวิตความเป็นอยู่ความสะดวกสบายให้แก่ทุกท่าน ผ่านโครงการสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ โดยเป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้เอนกประสงค์ ที่ท่านจะนำไปจับจ่ายใช้สอยตามความต้องการ

โครงการสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเให้ท่านผ่อนชำระเงินคืนสบายๆ โดยระยะยาวอยู่ที่สูงสุด 60 เดือนเน้นการผ่อนยอดชำระเท่ากันทุกเดือน เพื่อให้ผู้รับสินเชื่อสามารถจัดสรรเงินได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือ หลักทรัพย์แต่อย่างใด ก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วง่ายๆ อ่านข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่น “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

 • วงเงินอนุมัติ ไดเงินกู้เต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที

 • ชำระเงินคืนสบายๆ สูงสุดได้ถึง 60 เดือน
 • ชำระเงินคืนด้วยยอดเงินเท่าๆกัน ทุกเดือน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินให้กู้

 • ค่าธรรมเนียม การชำระคืน ก่อนกำหนด (ในปีแรก) 2% ของเงินต้น คงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
 • มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารการขอ “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้เงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้เงิน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี เมื่ออนุมัติ

 

ท่านผู้สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือติดตามโครงการสินเชื่อใหม่ๆที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal