บัวหลวงให้ยืม 3หมื่นไม่มีค้ำ ผ่านง่าย ผ่อนสบายๆ 60 งวด

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาเงินทุนหมุนเวียน ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพฯ อย่ารอช้า พร้อมให้กูยืมผ่านโครงการสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ กับวงเงินอนุมัติสูงสุด 15,000 ถึง 1 ล้านบาท แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันเอกสารไม่มาก อนุมัติแล้วรับเงินก้อนไปใช้ได้เลย โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านใดจับจ่ายใช้สอย สะดวกสบายตามไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ รายละเอียดมีดังนี้

ข้อดีสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • วงเงินอนุมัติ ไดเงินกู้เต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที
 • ชำระเงินคืนสบายๆ สูงสุดได้ถึง 60 เดือน

 • ชำระเงินคืนด้วยยอดเงินเท่าๆกัน ทุกเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินให้กู้

 • ค่าธรรมเนียม การชำระคืน ก่อนกำหนด (ในปีแรก) 2% ของเงินต้น คงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

 • มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้เงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้เงิน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี เมื่ออนุมัติ

 

ใครที่กำลังต้องการเงินก้อน “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือเว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/