ปปง.เตรียมเปิดขาย ทอดตลาด เรือเหล็ก และทรัพย์สินอื่น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป ราบปร ามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขๅยทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 19/2565 ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขๅยทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินประเภทตุ๊กตาดอลลี่ หนังสือเก่า กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ทรัพย์สินอื่น และเรือเหล็ก จำนวน 68 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ เช่น

 

1.ตุ๊กตาดอลลี่ (ใหญ่) 8 ตัว ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท 2.หนังสือเก่า ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 12 เล่ม ราคาเริ่มต้น 5,200 บาท 3.วิทยุโบราณ 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 3,300 บาท 4.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อแอปเปิ้ล 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 5,300 บาท 5.ไอแพดมินิ สีขาว พร้อมเคส 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 1,300 บาท

6.ชุดโฮมเธียเตอร์ ยี่ห้อพานาโซนิค 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องเล่น ดีวีดี, ลำโพง ซัปวูฟเฟอร์ 1 ตัว, ลำโพงเล็ก 4 ตัว และชุดสายไฟ ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท 7.โทรทัศน์ ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท 8.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน เอ็กซ์ 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท

9.กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น LUMIX โมเดล DC-GF9 ลายหนังสีส้ม 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท 10.นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อคาสิโอ รุ่น SHEEN SHN-5000 สีทอง 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 700 บาท 11.โมเดลเรือ จำนวน 1 ลำ ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท และ 12.เรือเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร x ยาว 36 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ ราคาเริ่มต้น 3,400,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขๅยทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันที่ 18 ก.ค.2565 ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดดังนี้ ทรัพย์สินลำดับที่ 1-34, 37-41, 48-66 ดูสภาพทรัพย์สินได้ที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

ทรัพย์สินลำดับที่ 35, 36, 42-47, 67 ดูสภาพทรัพย์สินได้ที่ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 46/4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. และทรัพย์สินลำดับที่ 68 ดูสภาพทรัพย์สินได้ที่ บริษัท สิกิจ จำกัด เลขที่ 116/16 ถนนปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเ อียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่ าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์ ของ CV-19 ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วม การขๅยทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ  CV-19 ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด