ประกัน CVD-19 แผน 850 คุ้มครองให้ 1,000,000 สมัครเลยวันนี้

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในช่วงนี้ สร้างผลกระทบให้กับทุกกลุ่มอาชีพ และผู้คนทั่วโลก ทางรัฐบาลจึงได้มีมาตราการป้องกัน และออกมาช่วยเหลือเยียวย ๅ ประชาชนด้วยโครงการต่างๆ

ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าในตอนนี้ สถานที่ไหนจะมีผู้ที่ติดแล้วบ้างทำให้ประชาชนทุกคนต่างต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันทุกครั้งที่ออกจากบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ๆมีผู้คนแออัดกันเป็นจำนวนมากๆ

อีกทั้งยังมีทางธนาคารต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้ประกันคุ้มครอง โดยหนึ่งในนั้นคือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีแผนประกันคุ้มครอง CVD-19 ด้วยเบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับเงินคุ้มครองถึง 1,000,000 ที่ รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนการประกันจากไทยพาณิชย์ มีดังนี้

1. แผน 450

 • การป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติด CVD-19 ได้รับความคุ้มครอง 1,000,000
 • การรักษาพยาบาลจากการติด CVD-19 จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 ต่อปี

2. แผน 850

 • การป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติด CVD-19 ได้รับความคุ้มครอง 1,000,000
 • การรักษาพยาบาลจากการติด CVD-19 จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 ต่อปี

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติด หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติด CVD-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และหรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติด CVD-19
 5. สำหรับ CVD-19 มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 14 วัน (Waiting Period 14 days) หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง/ระยะเวลารอคอย : บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็น CVD-19 ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
 6. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติด CVD-19 ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 7. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 9. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.scb.co.th/