ประกาศ เลื่อนวันหยุด เดือนตุลาคม

สำหรัยขบลวันหยุ ดในเดือนตุลาคมนี้ ต้องบอกว่า เป็นวันที่หลายๆคน ได้พักกันอีกแล้ว ล่าสุด วันที่ 8 ต.ค. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล โพสเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล โดยระบุ ว่า ต.ค.64 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันตามที่ ครม. มีมติเมื่อ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดราชการ วันหยุดประจำภาค เพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2564 ทำให้เดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ดังนี้

– วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง

– วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช โดยรัฐบาลได้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากจันทร์ที่ 25 เป็นศุกร์ที่ 22 ต.ค.64

อย่างไรก็ตามกรณีประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชนั้นส่งผลให้ช่วงปลายเดือนต.ค.มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน สำหรับเดือนตุลาคม 64 ในปีนี้จะมีวันสำคัญด้วยกันหลายวัน ไม่ว่าจะเป็น วันปิยมหาราช วันออกพรรษา ทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

– วันเสาร์ที่ 23 ต.ค. 64 วันปิยมหาราช/วันหยุดสุดสัปดาห์

– วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 64 วันหยุดสุดสัปดาห์

– วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)

ด้านการทำธุรกรรมกับธนาคารประชาชนสามารถตรวจสอบวันหยุด เพื่อวางแผนการทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยกเลิกวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน ดังนั้นธนาคารหยุดวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แต่ไม่หยุดในวันที่ 25 ตุลาคม 2564