ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียว ลดพื้นที่ จ.สีแดงเข้ม

เป็นอีตกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกันอย่างมากตรงนี้ต้องบอกว่า เรากำลังจะก้าวพ้นสถานการณ์ไปด้วยกัน จากที่ก่อนหน้านี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 ได้ประกาศ 29 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด ซึ่ง 29 จังหวัดก่อนหน้านี้ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. นครปฐม 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. สมุทรปราการ 6. สมุทรสาคร 7. ฉะเชิงเทรา 8. ชลบุรี 9. พระนครศรีอยุธยา 10. นราธิวาส 11. ปัตตานี 12. ยะลา 13. สงขลา

 

14. กาญจนบุรี 15. ตาก 16. นครนายก 17. นครราชสีมา 18. ประจวบคีรีขันธ์ 19. ปราจีนบุรี 20. เพชรบุรี 21. เพชรบูรณ์ 22. ระยอง 23. ราชบุรี 24. ลพบุรี 25. สิงห์บุรี 26. สมุทรสงคราม 27. สระบุรี 28. สุพรรณบุรี และ29. อ่างทอง

 

ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่า เวลาประมาณ 13.30 น. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งประเด็นที่น่าจับตาคือ การพิจารณาเรื่องการปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มที่ปัจจุบันมี 29 จังหวัด ตามที่ได้ระบุข้างต้น

นอกจากนี้ทาง ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาการ ฉี ด วั ค ซี น ไฟเซอร์ในประชาชนกลุ่มช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม โ ร ค และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติอย่างปลอดภัย และประเมินผลหลังมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วน เช่น การอนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านอาหาร ,การเปิดห้างสรรพสินค้า , ร้านทำผม

อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนั้น มีรายงานว่า ศบค.ชุดเล็ก ได้มีการกำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ โดยยังคงมาตรการเดิมทั้งหมด รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)

ยังคงอยู่ต่อไปตามเดิม เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่เริ่มมีมากขึ้นกว่าจำนวนผู้หาย ป่ ว ย เพิ่ม

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเตรียมยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น มีรายงานว่า ศบค.ชุดเล็ก ยังไม่ได้นำมาหารือ แต่จะรอให้เป็นการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งจะนำความคืบหน้าเรื่องการจัดทำ ร่ า ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาพิจารณาประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะยกเลิก ศบค.ในอนาคต