ปรับขึ้นอีกครั้ง ราคาทองวันนี้

ในอดีตคนนิยมซื้อทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Heaven) เป็นอันดับต้นๆ  แต่ในปัจจุบันนี้ทองคำมีความผันผวนของราคาที่สูงมาก ทำให้ไม่อาจกล่าวได้ว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไป นอกจากนี้การประเมินราคาที่เหมาะสมของทองคำทำได้ยาก การขึ้นลงของราคานอกจากจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply

ล่าสุดสำหรับ ราคาทองประกาศครั้งที่ทองคำแท่ง ของ สมค ค้าทองแห่งประเทศไทย วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:50 น. (ครั้งที่ 2)96.5% รับซื้อ ขายออก

ทองคำแท่ง

รับซื้อ 28,000.00

ขายออก 28,100.00

ทองรูปพรรณ

 

รับซื้อ 27,500.24

ขายออก 28,600.00

ราคาทองยจ้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

ราคาทองคำดังกล่าวเป็นราคาจากสมาคมค้าทองคำ ราคาซื้อ-ขายจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ราคาเปลี่ยนแปลงจะเทียบกับราคาเมื่อวาน