ปรับเปลี่ยน 2 ครั้ง ราคาทองล่าสุดวันนี้

ทองคำ” ถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและขายได้คล่อง ธนาคารแห่งชาติทั่วโลกก็นิยมใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ จึงทำให้ราคาทองคำเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมของช่วงนั้น ๆ ได้อีกด้วย

โดยการลงทุนทองคำช่วยป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และยังมีมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การถือทองคำจึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันด้วย ทั้งนัี้ก่อนจะลงทุนทองคำนั้นควรศึกษาราคาทองให้ดีก่อน

ล่าสุด จากประกาศของสมคทค้าทองแห่งแระเทศไทย ราคาทอง คำประจำวันที่ 5 พ.ย.2564 ปรับราคาขึ้น 200 บาท ส่วนครั้งที่ 2 นั้นปรับลงมา 50 บาท ซึ่งปรับราคา 2 รอบขึ้น 150 บาท โดย เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5%วันนี้

ทองคำแท่ง

ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,200 บาท

ขายออกที่ราคาบาทละ 28,300 บาท

ทองรูปพรรณ

ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,697.32 บาท

ขายออกที่ราคาบาทละ28,800.00 บาท

โดยในส่วนของราคาทองย้อนหลังมีดังนี้

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง

หมายเหตุ : ราคาทองคำดังกล่าวเป็นราคาจากสมาคมค้าทองคำ ราคาซื้อ-ขายจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ราคาเปลี่ยนแปลงจะเทียบกับราคาเมื่อวาน