ปิดห้างชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน

ในส่วนของ รอบที่ 4 นี้นั้นต้ องยอมรับจริงๆว่ามาไวแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งนี้ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ร้านสวดวกซื้อ รวๆไปถึงห้างส รรพสินค้าก็ได้รับผลกระทบกันแบบไม่น้อย  โดยเฉพาะห้าสรรพสินึค้านที่ถือว่า เป็นสถานที่คนเยอะมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยหลานยๆอย่าง จึงต้องมีการปิดชั่วคราว

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 รายงานว่า จากประก าศของศบค. ในวันที่ 9 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการล็อกดาวน์ พื้นที่ค วบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 10 ก.ค. 64เพื่อลดการแพ ร่กระจ ายของ CV-19 ในวงกว้าง

โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โดยห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกข ายย า แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

ทางศูนย์การค้าและห้างสร รพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ประกอบด้วยเดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รวมทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล และในกลุ่มสยามพิวรรธน์

พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขดังกล่าว โดยจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ยกเว้นพื้นที่และบริการดังต่อไปนี้ยังให้บริการตามปกติ

 

1.ซูเปอร์มาร์เก็ต

2. ฟู้ดฮอลล์ ฟู้ดคอร์ท (เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคเท่านั้น)

3.ร้านขายย าและเวชภัณฑ์

4.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคเท่านั้น)

5.ธนาคารและสถาบันการเงิน

6.ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร

7.หน่วยความร่วมมือบริการฉี ดวั คซี น CV-19

 

 

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า และห้างสร รพสินค้าชื่อดัง ประกาศปิดสถานที่ เป็นการชั่ วคราว อย่างน้อย 14 วัน ซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายย า แผนกอาหาร ยังเปิดปกติ