ผู้ปกครองเช็กเลย เคาะแล้ว วันโอนเงินนักเรียน 2,000

เรียกได้่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับเด็กนักเรียนจริงๆ ทั้งนี้ ท างรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเพื่อให้อนาคตของชาติได้รับความรู้  ล่าสุดหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ คลอดนโยบายจ่ายเงิน เ ยี ย ว ย า โ ค วิ ด 1 9 ให้กับกลุ่มนักเรียนในระบบ กรอบวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท จำนวน 11 ล้านคน

ซึ่งจะได้เงินคนละ 2,000 บาท และในเบื้องต้น ก็มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชนแล้ว

ล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการจ่ายเงิน และช่วงวัน-เวลาของการโอนเงินว่าจะโอนเงินในช่วงใด มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษา จ่ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป อาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

วันที่โอนเงินเยียวยา

ถ้าหากสำนักงบประมาณ ทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินไปยังสถานศึกษาต่อไป คาดว่า สถานศึกษาได้รับเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรืออาจอยู่ในช่วงเดือนกันยายน นี้ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป ซึ่งจะโอนเงินวันไหนขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้น ๆ