ผู้ว่าภูเก็ต สังปิด 14 วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไป ยังไงกินร้อนชอนเรา ใส่แมกส์ เวนระยะ 2เมตร ล่าสุด วันที่ 4 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุม  CV-19 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่ วันที่ 5-18 ก.ย.64

โดยมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้ อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อโดยเคร่งครัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกที่ชุมชน ชาวไทยใหม่ ต.เกาะแก้วไปแล้วจำนวน 245 คนด้วย ATK พบเป็นบวก จำนวน 140 คนจึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ ม.3 ต.เกาะแก้ว จำนวน 14 วัน

 

โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้ ยอดผู้ติดเฉลี่ยวันละ 250 คน

จากการแพร่ระบา ดของเชื้ อเดลต้า และจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ย ง เช่น การตรวจเชิงรุกพื้นที่ชาวไทยใหม่เกาะแก้ว 245 คน ด้วย ATK พบเป็นบวก 114 คน รวมไปถึงการตรวจเชิงรุกในเรือ นจ ำภูเก็ต ผู้ต้องขังแดน 5

 

ซึ่งเป็นแดนที่มีการเคลื่อนไหวการเข้าออกของนักโท ษน้อยมาก ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ไปตรวจเชิงรุก ATK มีผลเป็นบวกอีก 199 คน จึงต้องซีลพื้นที่เรือ นจ ำภูเก็ต

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าภูเก็ตสั่งปิด 14 วัน ห้ามเข้าออก เจอผู้ติด CV-19 นับ 100 คนในชุมนุม เรือ นจ ำติด 199 คน