ผ่oนสบาย สินเชื่อรถยนต์ SCB รถยังมีขับ อนุมัติง่าย รู้ผลไวรับเงิuภายใน 1 วัน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทำให้ใครหลายคนต่างต้องการเงินก้อนเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

ให้สามารถใช้รถยนต์นำมาแลกเงิน  (โดยการขายรถยนต์และเช่าซื้อรถยนต์กลับคืนไป)

โดยมีวงเงินให้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

โดยเป็นการผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อแบบสบายๆ นานสุด 84 เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผ่อนชำระครบ กรรมสิทธิ์รถยนต์ก็จะกลับมาเป็นของคุณทันที สามารถสมัครง่ายๆ

และรู้ผลการอนุมัติและได้รับเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

จุดเด่นของสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

2. ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน

 • เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้นกับอัตราผ่อนเริ่มต้นที่ 58 บาทต่อวัน โดยคำนวณจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1 มกราคม 2563) ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ รุ่น และ ปี

3. ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน

 • สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60 , 72 และ สูงสุดถึง 84 งวด

4. รับอายุรถถึง 15 ปี

 • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี

5. สะดวกและรวดเร็ว

6. หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ

 • เพราะธนาคารจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญา หรือจำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของคุณอย่างลงตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
 4. ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารยืนยันที่อยู่

 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ

3. เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. สมุดคู่ฝาก

 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

5. กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ

 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

เงื่อนไขการให้บริการ

1. เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • ประเภทรถเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
 • รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

2. เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในลำดับต่อไป)

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน (My Car My Cash) ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (FLAT INTEREST RATE)

2016 – 2020 4. 05% – 7.30%

2011 – 2015 4.55% – 8.15%

2006 – 20010 5.15% – 9.65%

หมายเหตุ :

 1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 2. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 3. วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 4. หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ถ้าหากผู้ใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ SCB www.scb.co.th/

สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777