พระราชินี ฉลองพระองค์ในชุดไทยผ้าไหมยกดอกลายดอกมะลิเถาถมเกสร

ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่ทรงพระเจริญ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี

เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ในการทรงฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลายดอกมะลิเถา ถมเกสร ทรงฉลองพระองค์สีไทยโทน(ดอกชบาแดง)

ตามพระราชธรรมเนียมพระราชสำนักฝ่ายใน ทรงพัดด้ามจิ้ว และทรงเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK ไว้ประจำพระหัตถ์

การทรงพระภูษาสีแดง เป็นพระราชนิยมที่สืบต่อมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาย้อมฝางสีพระภูษาจึงออกไปทางสีแสดแดง ด้วยให้มีความใกล้เคียงกับสีจีวรพระภิกษุ และทรงฉองพระองค์เศวตพัตร์ตัดเย็บอย่างฉลองพระองค์ครุย ทรงสะพักบนพระพาหาข้างซ้ายอย่างเดียวกับที่พราหมณ์สวมเสื้อครุย

ซึ่งเจ้านายจะทรงพระภูษาสีแดงในวันธรรมสวนะหรือในเวลาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหรือพระกุศล โดยที่เจ้านายฝ่ายในจะทรงพระภูษาแดงและทรงสะพักชมพูส่วนข้าราชการฝ่ายในนุ่งผ้าสีตามวันแต่ห่มสะไบชมพู การทรงพระภูษาและฉลองพระองค์สีแดงในวันธรรมสวนะหรือในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ ยังคงมีให้เห็นอยู่

ซึ่งในการเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาของทุกปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงใส่พระราชหฤทัยในรายละเอียดของวันสำคัญอีกทั้งทรงยึดถือพระราชนิยมในการพระราชประเพณีนี้เป็นสำคัญ

อันเป็นพระราชธรรมเนียมในราชสำนักไทยที่สืบมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี