อ่านเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส2 ปีหน้า หลังครม. ไฟเขียว ได้รับการอนุมัติ

อีกหนึ่งข่าวสารดี ๆ สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 โดยรัฐบาล ร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคน ต่อวัน พร้อมย้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

  1. เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านคน โดยให้ระยะเวลาการใช้เงินตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2564 โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท
  2. เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท และจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

 

ครม.ยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. – เดือน มี.ค. 2564

นอกจากนี้ยังได้ขยายสิทธิร้านค้ากองทุนหมู่บ้านเข้า “คนละครึ่ง” ได้ อีกหนึ่งแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากมติ ครม. นัดล่าสุด ให้ขยายขอบเขตประเภทร้านค้า โครงการ “คนละครึ่ง”เพิ่มเติม ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานราก โดยให้รวมถึงร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

และร้านค้าชุมชน ตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านฯ หรือวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในระดับฐานรากได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย