ภาพนักท่องเที่ยว เดินขึ้นยอดเขาวงพระจันทร์

นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 13 ก.พ.65 มีรายงานว่า ที่วัดเขาวงพระจันทร์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวลพบุรี บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบ าทแท้ (รอยพระบ าทที่ 4)

ที่ในช่วงเทศกาลประมาณเดือนสาม ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจะมีการจัด เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบ าทเขาวงพระจันทร์ และสำหรับปี 2565 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565

ซึ่งในช่วงเทศกาลจะพิเศษกว่าการขึ้นเขาวงพระจันทร์ในช่วงเวล าอื่นๆ ก็คือ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างทางขึ้นเขาก็จะมีการประดับไฟสวยงาม รวมถึงมีร้านค้าไว้คอยให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย

ความเชื่อของการขึ้นเขาวงพระจันทร์ ขอพร ประสบความสำเร็จ เขาวงพระจันทร์ นั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี ทางขึ้นเป็นทางบันได 3,790 ขั้น ที่เดินทางได้ง่าย ไม่ลำบากเหมือนการเดินขึ้นเขาที่อื่นๆ

และยังมีความเชื่อกันว่า หากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบ าทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์ จะประสบความสุข สมหวังทุกประการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก

คู่รักก็จะมา พิสูจน์รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง รวมถึงยังมีคนเล่ ากันว่า ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับพิสูจน์รักแท้อีกด้วย บางคู่อาจจะรักกันมากขึ้น หรือ บางคู่อาจจะไม่ไหวจนถึงขั้นเลิกกันไปเลยก็ได้

โดยได้มีบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวนมากทำให้ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนนับหมื่นเดินทางมาขึ้นเขาวงพระจันทร์ ทำให้การจราจรติดขัดย าวหล ายกิโล ตั้งแต่บนถนนพหลโยธินจนถึงหน้าวัดเขาวงพระจันทร์ ย าวกว่า 10 กิโลเมตร

ใช้เวล านานหล ายชั่วโมงกว่าจะเขามาถึงส่วนมากจะใช้เวล าขึ้นเขาในตอนกล างคืนเนื่องจากไม่ร้อนและเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดก่อนตอนเช้าก็จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้มาพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ที่มีความสูง 3,790 ขั้น

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นเขาวงพระจันทร์บันได 3,790 ขั้น เปิด 24 ชม. ทำรถติดย าว 10 กม.