มนุษย์เงินเดือน ม. 33 รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ ก่อนพลาดเงินเยียวยา

เป็นอเีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งปีะเทศ สำหรับการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทาง ประกันสังคม เผยขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 แก้ไขหมวดเพื่อรับเงินเยียวย า ย้ำหมดเขตภายในวันที่ 1 ต.ค. 64

โดยเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ พร้อมอธิบายถึงรายละเอียดกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด แต่กลับไม่ได้รับการเยียวย าให้ดำเนินการดังนี้

 

สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ปรากฎว่าไม่มีสิทธิ์แต่นายข้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 64 และสำนักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ต.ค. 64

กรณีมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดแต่มีสาขาตั้งอยู่ใน 13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวย า ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา

หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการ กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้จากเดิมโดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ต.ค. 64

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ในพื้นที่สีแดงแต่อดรับเงินเยียวย า รีบยื่นเรื่องในวันที่ 1 ต.ค. นี้