มอบเงิน บริจาคแก่บุคลากรแพทย์ด่านหน้า จาก ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและให้ความสนใจกันมมาก และออกคาวมจคิดเห็นกันเยอะต้องบอกว่า นี้และคนแบบนี้ที่ประเทศชาติต้อไงการ เมื่อ (6 สิงหาคม 2564) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโ ร ค ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ซึ่งมีการหารือความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาตรการขับเคลื่อนCI ในชุมชน และ CI ในสถานประกอบการหรือ FAI จังหวัดได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางและภาคเอกชนและรวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบโรงพยาบาลคู่รับผิดชอบ CI รวมไปถึงการหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลืองแห่งที่2 ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

พร้อมกันนั้น นายวีระศักดิ์ยังได้มอบเงินจำนวน 580,975.32 บาทบริจาคให้กับกองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัยCV-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้าของฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่นและอื่น ๆของจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

โดยเงินจำนวนดังกล่าว ได้มาจากการจัดทำหนังสือ คืนปูสู่สาคร ที่นายวีระศักดิ์เป็นผู้เขียนเอง และให้ทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครจำหน่ายให้แก่กัลยาณมิตร และผู้ที่สนใจ ทั้งหมด 5,000 เล่ม ซึ่งมียอดเงินหลังหักค่าจัดพิมพ์ อยู่ที่ 580,975.32 บาท

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี