มาร์กี้ และสมุดบัญชี

เรียกได้ว่า หลายคนแ อบลุ้ นกับนางเ อกสา ว มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า ไปด้วย เมื่อมาร์กี้หาจังหวะตอนที่สามีอย่างไ ฮโ ซหนุ่ ม ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ กำลังเข้าห้ องน้ำอยู่

 

แอบเปิด ดูสมุ ดบั ญชีธนาค ารของป๊อกว่าเงิ น มีอยู่เท่าไร

เพราะเริ่มเป็นห่ว งที่พักหลังส ามีใช้เงิ นเยอะ ซื้อของต่างๆ มากมาย

โดยในคลิ ป แอ บเปิ ดส มุดบั ญ ชีป๊อ ก! ควา มจริงถูกเปิ ดเผ ย? | ป๊อกกี้ on the run SS4 EP4 ทางยูทูบ Mindset TV มีช่วงหนึ่งที่มาร์กี้ที่เพิ่งกลับบ้าน

และป๊อกเข้ าห้อ งน้ำพอดี เลยคิดแ อบดูสมุ ดบั ญชีของป๊อก โดยให้เห ตุ ผลว่า เนื่องจากว่า

ล่าสุดนี้นางข อซื้ อมอเ ตอร์ไซค์คั นใหม่ รถลัมโบ ร์กิ นีก็เพิ่ งซื้ อไป ซื้อรองเท้า

ซื้อเสื้อผ้ าเย อะมาก อยู่ดีๆ ก็มีของมาส่ง ซึ่งเราก็งงว่าไปเอาเงิ นมาจากไหน

คอนเสิ ร์ตก็ไม่มี งานแคนเซิล คือกลั วมากว่ าเก็ บเงินยังไง

ลูกก็เ ริ่มโ ตแล้ว เดี๋ยวจะเข้าโรงเรียน จะต้องอะไรหลายอย่างแล้ว

และเมื่อมาร์กี้แอ บเปิ ดลิ้ นชักโต๊ะทำงานของป๊อก ทำเอาตกใจ เพราะมีสมุดบัญชีเยอะมาก ก่อนจะเริ่มเปิดส มุดบั ญชีทีละเล่ม แค่เล่มแรกทำเอามาร์กี้ตา ค้ าง เพราะมีเงินอยู่ในบัญชี 60,000 บาท ทำเอาม าร์กี้กุมข มับ

บอกหา ยใจไม่อ อก พอเปิดสมุ ดบั ญ ชีเล่มต่อไปก็บ่นว่าอยากจะกระชากมาจากห้องน้ำจริงๆ ฝากไม่เท่าไร แล้วก็ถอ นๆๆ ก่อนจะเห็นว่าสมุดบัญชีเ ล่มนี้มีเงิน 87,000 บาท

มาร์กี้บ่นอีกว่าทำร ายก ารมา 4-5 ปี มีเงินเก็บ 87,000 บาท พอเปิดสมุดบัญชีเล่มที่ 3 มาร์กี้บอกค่อ ยยังชั่ ว มีเ งินอยู่ 1.4 ล้านบาท

แต่หลังจากนั้นก็ง านเข้าเต็ มๆ เมื่อป๊อ กเดินเข้ามาในห้องพอดีก่อนจะถามว่าคุณจะทำอะไร ทำเอาม าร์กี้ ตกใจ ก่อนจะบ่นว่า หยุดก่อน บั ญชีแรกที่ฉันเปิ ดมามีอยู่ในบัญชี 6 หมื่นบาท จะบ้ารึเปล่า

จะเอาเงินที่ไหน มาผ่ อนรถ ช็อปปิ้ง หมวกกันน็ อก อยากได้มอเต อร์ไซค์ ทำรายการมาตั้งนาน เก็บเงิ น แค่นี้ได้ยังไง