มาแล้วเงินด่วน กสิกร อนุมติไว สูงสุด 2 หมื่นบาท

ข่าวการเงินเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลหรือ โครงการเงินกู้ของธนาคารต่าง สำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการลงทุน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียวใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หากได้รับอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ24 เดือนผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปที่สาขาได้เลย

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิน สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชี
 • ธนาคารกสิกรไม่ต้องยื่น
 • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส
 • ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกสิกรไทย
 • ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบราย
 • เดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • สามารถขอสินเชื่อได้ที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน