มาแล้วเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอเคาะวันลงทะเบียน อาจทันสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า

มาแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่โอนเงินเข้าของกลุ่มผู้ถือบัตรไปแล้วในรอบแรกนั้น ก็มีมติให้เปิดรับสมัครผู้ถือบัตสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อหวังช่วยเหลือ เยียวย าประชาชนในช่วงสถานการณ์โค วิ ดนี้

สำหรับคนที่รอจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งมีข่าวว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แต่ก็ยังกำหนดวันไม่ได้สักที ล่าสุด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ความคืบหน้าระบุว่า

คนที่ยังไม่มีบัตรฯรอลงทะเบียนปีหน้า
คนที่มีบัตรฯอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่
อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ ค่าการศึกษา
ส่วนกำหนดวันที่แน่นอนนั้นก็ต้องรอกันไปก่อน

เงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่

 


โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ