มาแล้ว รัฐบาลประกาศวันโอนเงิน 3000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ต่างติดตาม และต้องบอกว่า ทุกสถานการาณ์ที่ผ่านมา หลายคน หลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่ววหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หลายๆอาชีพต่างได้รับ ผลกระทบกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการ มาหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยที่ไกล้จะถึงแล้วนั้นคือ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมคณะงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

โดยวาระในการประชุมได้มีการหารือการแก้ปัญหาการประกาศกึ่งล็อกดาวน์ 1 เดือน คำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล และการประกาศมาตรการเข้มข้นใน 10 จังหวัด และมาตรการด้านเศรษฐกิจ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงหลังการประชุมว่า กรณีที่มีข่าวเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสสาม ว่าจะมีการเลื่อน ยืนยันว่า ไม่เลื่อน เนื่องจากสถานการณ์การบริโภคเศรษฐกิจในพื้นที่ขณะนี้มีการชะลอตัวลง ดังนั้น โครงการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการบริโภคต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายรวม 3,000 บาทต่อคน แบ่งจ่ายไตรมาสละ 1,500 บาท

 

 

โดยโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ยังยืนยันแบ่งการใช้จ่ายเป็น 2 รอบ ในรอบแรก (ก.ค.-ก.ย.นี้) รัฐจะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังให้ 1,500 บาท ในวันที่ 1 ก.ค. และรอบที่ 2 ช่วงต.ค.-ธ.ค.64 ก็จะโอนให้อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล และทีมแพทย์ รัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน,นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวมถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ cv 19 (ศปก.ศบค.), นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร