มาแล้ว วันเงินเข้า 5,000 เงินเยียวยารอบใหม่สิทธิผู้ประกันตน

ถือได้ว่าเป้นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยเหลือหลายๆคนที่ประสบผลกระทบจากสถาานการณ์ต่างที่ผ่านมาได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า ผู้ประกันตนเช็กกันได้เลย ล่าสุด เมือ วันที 30 ธ.ค. 64 จากกรณีสำนักงานประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานและ ผู้ประกอบการในกิจการสถานบันเทิงเช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะให้ทันก่อนสิ้นปี ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมรายงานว่าจะเริ่มโอนเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารผู้ประกันตนรอบแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ประมาณ 30,000 คน

ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมของกลุ่ม คนทำงานในสถานบันเทิงจำนวนประมาณ 120,000 คน

 

วิธีการเช็กสิทธิม.40

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด

4.จากนั้นกดค้นหา

5.ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

เช็กที่นี่ สิทธิม.40 โอนเงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่วันไหน?

ยังไม่ได้รับสิทธิม.40ทำอย่างไร ?

กลุ่มคนบันเทิงใด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครและชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่ จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรอง เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยา

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม. 40

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์ www.sso.go.th คลิกข้อความ ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

3.กรอกข้อมูลผู้สมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ คลิกตรวจสอบ

4.กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลให้เรียบรัอย เลือกแผนการจ่ายเงิน ที่ตนเองต้องการ

5.นำบัตรประชาชนจ่ายเงินสมทบงวดแรก ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) และ ธนาคารในเครือข่าย