มาแล้ว เปิดวันโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ได้รับรวดเดียว 10,000

แน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวข้ามสิ่งที่ผ่านมาไป ซึ่ง เรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวข้าสถานกรณ์รอบนี้ไปทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณที่ผ่านมานั้นทำให้หลายๆฝ่ายต่างได้รับผลกระทบทกันแบบทั่วหน้า ซึ่งในส่วนของตรงนี้ ถือได้ว่า มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นช่วยเหลือหลายๆคน ได้เยอะจริงๆ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 มีการสรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา อัพเดทจากรองโฆษกประกันสังคม วันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 โดยกลุ่มสุดท้ายกว่า 3.4 แสนคน ได้รับเงินรวดเดียวสูงสุด 10,000 บาท โดยระบุรายละเอียดดังนี้

วันที่ 20 -21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 24 ส.ค. 64

 

วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 27 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม. 40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท