มูลค่าทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น

ในส่วนของช่วงนี้ตลาดทองคำในบ้านเราปรับราคาทองอย่างผันผวนอย่างมาก ซึ่งยยังไงตามราคาทองกันต่อได้เลย ล่าสุดสำหรับราคาทองคำนั้น เป้นอีกหนึ่งมูลค่าที่บ่งชี้ในส่วนของค่าต่างในหลายๆช่องทางการลงทุเเละเศรษฐกิจ บัจจุบันการลงทุนทองคำๆได้รับความนิยมกะนดอย่างมาก ซึ่งก่อนที่จะทำการซื้อขายกันนั้นเราควรเช็กราคาทองกันก่อน

ล่าสุดสำหรับปัจจัยแรกของราคาทองในประเทศไทย วันนี้ อัตราสกุลเงินบาทได้มีกลางเคลื่อไหวค่า QE ในเฟสของธนาคารโลก โดยวันนี้อยู่ที่ 32.22 บาทต่อดอลล่าUS ซึ่งสำหรับ ราคาทองคำโลกวันยี้เคลื่อไหวอยู่ีที่ 1869.00

 

ดอลล่าต่อออนซ์โดยราคาทองคึำวันนี้ จาก สมาคนค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาด ปรับราคาขึ้น 50 ส่งผลให้

ราคาทองคำล่าสุดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5%

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อ 28,400.00

ขายออก 28,500.00

ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อ 27,894.40

ขายออก 29,000.00

ซึ่งสำหรับราคาทองคำ 96.5%ย้อนหลัง 2 วันล่าสุดมีดังนี้

ราคราทองคำย้อนหลัง 2 วันล่าสุด

โดยในส่วนของราคาทองคำชนิดอื่นมีดังนี้

ราคาทองคำชนิดอื่น ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย