ยูโอบี ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 เพิ่มสภาพคล่อง กดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่อนสบาย ดอกพิเศษ ไม่มีค้ำ

เผยประสบการณ์การยืมเงินผ่านสถาบันการเงินที่ครอบคลุมที่สุด จากธนาคาร UOB ที่พร้อมช่วยเหลือทุกคน กับโครงการสินเชื่อ UOB Cash Plus ที่ท่านสามารถสมัครและยืมสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ขั้นตอนสมัครไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันอีกด้วย

คุณสมบัติของ UOB Cash Plus

 1. สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 2. เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 5. เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 6. การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันสำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีขึ้นไป ในกิจการเดียวกันสำหรับเจ้าของกิจการ

วิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

กรณีเป็นธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรณีต้องการ โอนเงินเข้าบัญชีอื่น)

สอบถามเพิ่มเติม บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus) จาก ธนาคารยูโอบี (UOB) ได้ทุกสาขาทั่วปำระเทศหรือที่เว็บไซต์ https://www.uob.co.th/th/personal/personal-loan-uob-cash-plus.html