รถดับเพลิง กทม. จอดท่าเรือแหลมฉบังมา 18 ปีแล้ว ค่าจอดเกือบพันล้าน

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนสั่งให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนางกาญจนากร ไชยลาโภ นางกาญจนาภา มุ่งถิ่น บุตรสาว ในฐานะทายาทของนายสมัคร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย 53-วันที่ 10 เม.ย. 64 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ขณะนี้ รถดับเพลิงชุดดังกล่าว จำนวน 139 คัน ยังจอดเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ที่ลานพักสินค้าของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ ในท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รวมเวลา กว่า 18 ปี

ซึ่งอัตราค่าเช่าจอดนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นระบบขั้นบันได ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อกรุงเทพมหานคร ในเรื่องค่าเช่าที่จอดรถดังกล่าว ซึ่งได้มีการประเมินไว้ในประมาณ 820 ล้านบาท.