รอบ 2 เข้าตอนไหน คนละครึ่ง 3

เรียกได้ว่าสำหรับในตอนนี้ สถานการณต่างๆของไทยนั้นมีแววที่กำลังจะกลับมาดีขึ้นหลายๆอย่าง ทั้งนี้ในส่วนของตอนนี้นั้นเป็นช่วงที่เรากำลังจะผ่านพ้นกัน แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ใครหลายๆคนต่าได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น

โดยการช่วยหลือของรัฐบาลนั้นในมาตตรการต่างๆในตอนนี้ถือว่าช่วยไดเ้เยอะเลยทีเดียว

ตั้งแต่โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 แจกเงิน 3,000 บาทให้ผู้ร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยเบื้องต้นได้รับเงิน 1,500 บาท

 

ต่อมาพบว่า มีหลายคนที่ใช้เงินนี้หมดไปแล้ว จึงสงสัยว่า แล้วอีก 1,500 บาทที่เหลือ เราจะได้เงินเมื่อไหร่ ตามมาดูกัน

การจ่ายเงินคนละครึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 จะแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดแรก จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

งวดสอง จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รวม 2 งวดเข้าด้วยกันก็จะครบ 3,000 บาทพอดี ดังนั้น ใครที่ใช้เงินในงวดแรกหมดแล้ว จะต้องรอวันที่ 1 ตุลาคม เท่านั้น จึงจะได้รับเงินงวดใหม่

ถ้าหากใช้เงินงวดแรกไม่หมดภายใน 30 กันยายน 2564 จะโดนตัดหรือไม่

คำตอบคือ ไม่โดนตัดเงิน และจะมีการนำเงินทั้ง 2 งวดมารวมกัน เช่น งวดแรกมีเงินเหลือ 1,000 บาท งวดที่ 2 ได้เงินมาเพิ่ม 1,500 บาท ก็จะมียอดเงินรวม 2,500 บาท รอบนี้ต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการยืดเวลาโครงการ