ระดับน้ำ ในลำเชียงไกรตอนล่าง มีระดับสูงขึ้น

สำหรับช่วงเวลานนี้ เป็นช่วงเวลาหน้าฝนที่ในตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองหนักทั้งนี้ในส่วน ของ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆก็สูงขึ้นตาม ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้มีการแจ้ง เตือนระดับน้ำในลำเชียงไกรตอนล่าง มีระดับสูงขึ้น

จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 35.86 ล้าน ลบ.ม. หรือ 130% ของความจุ และมีแนวโน้มจากน้ำที่มาจากลำห้วยสามบาท และลำเชียงไกร ตอนบน เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ำด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คลองระบายน้ำชั่วคราว เครื่องสูบน้ำ และ กาลักน้ำ ทำให้อัตราการระบายน้ำในลำเชียงไกร ตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายอ่างฯลงไป

เมื่อรวมกับน้ำที่มาจากวังกะทะ (ยังไม่มีอาคาร ชลประทานควบคุม) และบึงพุดซา จะมีปริมาณน้ำและระดับเพิ่มขึ้น โดยโครงการชลประทานนครราชสีมาและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พยายามควบคุมให้ปริมาณและระดับน้ำอยู่ในความสามารถที่ลำน้ำจะรับได้ แต่มีบางช่วงที่ ลำน้ำแคบ ตื้นเขิน รวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะเกิดผลกระทบได้

เพื่อความไม่ประมาทในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ที่เคยเกิดการท่วมขังเป็นประจำ

ควรติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

อย่าตื่นตระหนกแต่อย่าประมาท

เฝ้าระวัง

ขอบคุณ โครงการชลประทานนครราชสีมา