ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้

สำหรับมนุษย์ทุำกคนทั่วโลกนั้น สิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดตั้งแต่เกิดจนถึงจากไป ต้องใช้เหมือนกันหมดทุกคนนั้นคือเชื้แอเพลิง ทั้งนี้ในส่วนของน้ำมันนั้นปัจจุึบันมีบทบาทของชีวิตของคนทั่วโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องคมนาคมหรืออุสาหกรรมต่างต้องใช้เชื้อเพลงรวมไปถึงเกษตรกรด้วย

 

 

 

 

ซึ่งสำหรับราคาน้ำมันในวันนี้นั้น ต้องยอมรับว่ามีราคาคาสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันจากหน้าปั้มที่ออกมาจากคลังศรีราชาล่าสุดมีดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.55 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.04 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 24.44 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28 บาท

เบนซิน 95 ลิตรละ 39.96 บาท

ดีเซล B7 ลิตรละ 29.69 บาท

แก๊ส NGV ลิตรละ 15.59 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.66 บาท

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ลิตรละ 29.44 บาท

ดีเซล ลิตรละ 29.54 ลิตรละ บาท

ในส่วนของตรงนี้เป็นในส่วนของราคาน้ำมันล่าสุด ซึ่งจัดทำเพื่อให้สะดวกต่อการเลือใช้ชนิดของน้ำมันและแก๊ส