รายละเอียด รัฐแจกให้อีก คนละ10,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและให้ความสนใจกันอยบ่างมาก ในส่วนของสถานการณต่างๆที่ผ่านมานั้น 2 กลุ่มอาชีพนี้นั้น ถือได้ว่าประสบปัญหากันเยอะเลยทีเดียว ซึ่งสำหรับวินาทีนี้นั้นต้องบอกว่ามาตรการ่วยเ้หลือของรัฐตรงนี้ช่วยอะไรได้เยอะเลยจริงๆ ล่าสุดวันที่ 12 ต.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการเสนอมีการอนุมัตโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด

ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยให้การช่วยเหลือ คนขับแท็กซี่ รายละ 10,000 บาท จำนวนกว่า 16,000 คน

ขณะที่วินมอไซต์รับจ้าง ช่วยเหลือ 1 เดือน หรือ 5,000 บาท วงเงินกว่า 16,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดและกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาให้ทราบอีกครั้ง