รายละเอียด 13จังหวัด รับเงินเพิ่มอีก1เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งโซเชียลต่างติดตาม ปและต้องบอกว่า ช่วงเวลานี้ในส่วนของ มาตรการช่วยเหลือจากรัฐนั้น ช่วยได้หลายอย่างเลยทีเดียว ซึ่ง ในส่วนของ  มาตรการช่วยเหลือตรงนี้นั้น ล่าสุด 30 ส.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า (ครม.)คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40

ในพื้นที่ 29 จังหวัด เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน

1.ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ให้สามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2564 และ พื้นที่ 16 จังหวัด ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้

ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือน

 

2. ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน เป็นการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มรอบ 2 หรือ เดือนที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้โอนให้เพียง 1 เดือน (กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ต้องรออัพเดทข่าวความคืบหน้าต่อไป ) ประกันสังคม ม.39 -ม.40 ใน13จังหวัดได้เฮ รับเงินเยียวยาเพิ่อีก1เดือน

เเละยังได้มีการอนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33 ก็จะได้รับเงินเยียวยา 2500 บาท เพิ่มเติมอีก เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายที่ชัดเจน โดยกระทรวงแรงงานต้องกลับไปจัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง