รีบหน่อย Line BK สินเชื่อ ยืมง่าย ไม่ต้องคำ

เป็นอีกโครงการสินเชื่อหมุนเวียนดีๆจาก LINE BK ที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม สำหรับวงเงินพร้อมใช้ที่สามารถให้คุณกดใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นยังรู้ผลรวดเร็วทันใจ และบุคลลที่ไม่มีรายได้แน่นอนก็ยังสามารถยืมได้อีกด้วย ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการยืมสินเชื่อที่แสนง่ายดาย สะดวกเข้ากับยุคสมัยเลยจริงๆ

โครงการเงินพร้อมใช้ Line Bk มอบสิทธิพิเศษวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ทั้งยังให้ผ่อนสบาย ๆ ในดอกเบี้ยที่ถูกและระยะเวลาชำระเงินที่ยืดออกไปนานถึง 60 เดือน ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถือเป็นเงินฉุกเฉิน ในย ามจำเป็นได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีขั้นตอนการสมัครสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยากและรู้ผลการสมัครทันที นอกจากนี้ยังไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ นการเบิกถอนวงเงินอีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อ

1. วงเงินให้ยื มพร้อมใช้ เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเ วลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

2. วงเงินให้ยืมผ่ อนชำระ เปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงิ นก้อนเข้าบัญชีได้ง่ายๆ โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

3. อนุมัติไว รู้ผ ลทันทีใช้วงเงิ นได้เลยหลังได้รับอนุมัติ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

4. ไม่มีรายได้ป ระจำก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงิ นเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี

5. เลือกรูปแบบก ารเบิกถอนที่เหมาะกับคุณ จะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ ายคืนเป็นรายครั้งตามที่สะดวก

6. ฟรี! ค่ าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิ น และค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อมูลสินเชื่อ

เลือกเบิกถอ นได้สองแบบตามใจคุณ

1. วงเงิ นให้ยืมพร้อมใช้

จ่ ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2เปอร์เซนต์ หรือ 200 บาท คิดดอกเบี้ยรายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่านไลน์

2. วงเงิ นให้ยืมผ่อนชำระ

รับเงิ นก้อน ผ่อนสบาย จ่ายเป็นงวด ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่าปรับ ยิ่งผ่อนเยอะ ดอกยิ่งลดไว ไม่มีค่ าธรรมเนียมแฝง

วิธีกา รสมัคร

คุณสมบัติ

1. เฉพ าะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

2. สัญช าติไทย

3. มีบั ญชีเงินฝาก LINE BK

4. รายได้ขั้นต่ำ 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่ อยืนยันตัวตน

2. ใช้เพียงเอกสารเพื่อยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธน าคารกสิกรไทย

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ธน าคารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมัคร

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่
KASIKORN LINE CO., LTD., 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์, Unit A, ชั้น 5, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร ติดต่อสำนักงานใหญ่
02 -055-5555

หรือเว็ปไซต์ https://www.linebk.com/th/credit-line/#

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น