รีบเช็กสาเหตุไม่ได้รับเงิน ก่อนพลาด ม.33 แจ้งกลุ่มตกหล่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า มนุษยฐ์เงินเดือนทั่วประเทสเช็กเลย ล่าสุดน.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวย า และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ เคอร์ฟิว และ ล็อกดาวน์ ของรัฐในพื้นที่ 10 จังหวัด

 

คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงาน จะได้รับเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ หรือต้องกักตัวกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกินคราวละ 90 วัน

 

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติมาตรการเยียวย าให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวย าอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 ส.ค. 2564 วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92%

 

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน จำนวน 190,354 คน คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 7% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่นๆ อีก 3% จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่น ในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมนำข้อมูล ของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่าตนเอง อยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ในที่ 7 ส.ค. 2564 พร้อมย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ส.ค. 2564

ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 ส.ค. 2564 ในส่วนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นคือกลุ่มที่เข้าเงื่อนไข คือ

ทำงานอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และสถานประกอบการเข้าข่ายที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการ แล้วไม่ได้รับเงินเยียวย า สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม เผยโอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตน ม.33 รับ 2,500 บาท ไปแล้ว 2.2 ล้านคน พร้อมแจ้งกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงิน รีบตรวจสอบสาเหตุ เพื่อรับเงินโอนอีกรอบ 13 ส.ค.นี้